free hit counters

    InTech bedrijven

(03-06-2014)

Haven van Scheveningen wordt efficiënter gebaggerd

Het Havenbedrijf Den Haag baggert jaarlijks de toegangsgeul en de havens van Scheveningen. De baggerwerkzaamheden werden uitgevoerd op basis van metingen die echter alleen tot een bepaalde diepte ingewonnen konden worden. Hierdoor was er geen inzicht in de toestand van de taluds van de vaargeul en de toestroom van materiaal na het baggeren in de vaargeul en van andere delen in de haven.

Met WaterMap zijn begin mei alle blinde vlekken in de haven en de toegangsgeul in kaart gebracht. Door het koppelen van de data van WaterMap aan de bestaande dieptemetingen kan een vlakdekkend model gemaakt worden. Hierdoor kan het havenbedrijf nauwkeuriger en sneller bepalen waar gebaggerd dient te worden waardoor de werkzaamheden goedkoper en efficiënter uitgevoerd kunnen worden. WaterMap trok tijdens de werkzaamheden zoveel bekijks dat het Algemeen Dagblad een artikel hierover heeft gewijd.WP_20140516_001 2

Ingenieurs- & Technisch Adviesbureau
Waarderweg 50-P
2031 BP Haarlem, The Netherlands