free hit counters

    InTech bedrijven

(03-06-2014)

Dijken digitaal 3D in kaart brengen

Het te globaal inmeten en vastleggen van de bodemopbouw van dijken zorgt gezien de heterogeniteit van de ondergrond voor veel onnauwkeurigheid in de vaststelling of een dijk veilig is of niet. Hierdoor worden veel dijken onnodig afgekeurd en/of verstrekt of kunnen niet de juiste keuzes gemaakt worden welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden.

Door de inzet van innovatieve technologieën kan beter en snel inzicht verkregen worden in de hoogte en opbouw van dijken en zwakke plekken. Intech levert een werkelijk 3D model met accurate hoogtedata en vlakdekkend de opbouw van de bodem. Kwelplekken en piping worden met een infraroodsysteem in kaart gebracht en gekoppeld aan het 3D model.

Hierdoor krijgt de opdrachtgever een exact beeld van de hoogteligging van het maaiveld en bodemlagen zodat het bepalen van de sterkte van dijken nauwkeuriger en efficiënter uitgevoerd kan worden. Het uiteindelijk doel is de opdrachtgever te voorzien van data zodat dijkversterkingen alleen uitgevoerd eren op plekke waar het daadwerkelijk nodig.3D model oostknollendam1

Ingenieurs- & Technisch Adviesbureau
Waarderweg 50-P
2031 BP Haarlem, The Netherlands