free hit counters

    InTech bedrijven

(03-06-2014)

Data watersystemen nu snel in te winnen

Waterbeheerders werken vaak met onvoldoende en verouderde data over het watersysteem. Veel data wordt meestal op projectniveau ingewonnen, zonder een koppeling met centrale dataopslag. Hierdoor is het moeilijk om trends vast te stellen en evaluaties uit te voeren omdat betrouwbare data ontbreekt of niet snel voorhanden is. Veelal resulteert dit in meerjarenbegrotingen die door onvoldoende of slechte onderbouwing flink uit de pas kunnen lopen.

Met WaterMap kan data van watersystem efficiënt en betrouwbaar worden ingewonnen. Door het gebruik van gepatenteerde technologie en software is een innovatief product ontwikkeld. De filosofie van WaterMap is dat de beheerder aan de hand van ingewonnen WaterMap data direct inzicht krijgt in de knelpunten van het watersysteem. De knelpunten, zowel kwantitatief als kwalitatief, kunnen  vervolgens met aanvullend maatwerk verder in kaart worden gebracht.

Deze aanpak zorgt dat opdrachtgevers efficiënter werkzaamheden kunnen uitvoeren, kosten  besparen en meer grip krijgen op meerjarenbegrotingen en programma’s.

intech_3 2Foto: Dhr D.P. Pronk

Ingenieurs- & Technisch Adviesbureau
Waarderweg 50-P
2031 BP Haarlem, The Netherlands