free hit counters

    InTech bedrijven

(30-09-2014)

Unieke aanpak baggerwerk op een bijzonder Landgoed in Bloemendaal

Elswout is één van de mooiste en best bewaarde buitenplaatsen van ons land en heeft als landgoed een rijke historie die terug gaat tot het begin van de 17e eeuw. Er zijn nog elementen aanwezig van de strakke en symmetrische eind 17e eeuwse Franse landschapsstijl. De grote vijvers en kronkelende beekjes zijn typerend voor de Engelse landschapsstijl die eind 18e eeuw in zwang was en momenteel nog het meest beeldbepalend is voor het landgoed. Het watersysteem wordt alleen gevoed door kwel- en regenwater. Daarnaast is Landgoed Elswout is een ecologisch zeer rijk en kwetsbaar gebied en ligt het in een Natura2000 gebied.

In het verleden hebben onderhoudswerkzaamheden flinke schade toegebracht aan het kwetsbare landschap en door het verlagen van het peil tijdens de werkzaamheden zijn enkele soms eeuwen oude bomen omgevallen.

De eigenaar en beheerder van het Landgoed Staatsbosbeheer heeft InTech bv de opdracht gegeven om de onderhoudswerkzaamheden voor te bereiden en te begeleiden waarbij er minimale overlast en geen schade aan en op het landgoed mag plaatsvinden.

Door de jarenlange ervaring en uitgebreide expertise van Intech met complexe baggerwerken en duurzaam hergebruik van baggerspecie is er een unieke variant uitgewerkt. Tijdens de intensieve voorbereiding heeft InTech onder andere in samenwerking met Staatsbosbeheer een uitgebreid werkprotocol opgesteld dat onderdeel uitmaakt van het bestek. Hierin zijn alle uitgangspunten en randvoorwaarden voor het werken op het landgoed opgenomen. Tevens is er met de gemeente Haarlem overeengekomen om de vrijkomende baggerspecie direct te hergebruiken op een bedrijventerrein. Hierdoor heeft Staatsbosbeheer geen verwerkingskosten en bespaard gemeente Haarlem 6.000 m3 zand uit voor het bouwrijp maken. Het werk is onder begeleiding van InTech half september gestart en zal eind december 2014 worden afgerond.bloemendaal

Ingenieurs- & Technisch Adviesbureau
Waarderweg 50-P
2031 BP Haarlem, The Netherlands