free hit counters

    InTech bedrijven

(01-04-2015)

InTech “special guest” op ICT.OPEN 2015

InTech was als special guest uitgenodigd op het ICT.OPEN 2015 dat op 24 en 25 maart gehouden werd in het theater de Flint te Amersfoort. Het ICT.OPEN is de belangrijkste ICT research conferentie in Nederland. Tijdens de conferentie werd door hoogleraar Valeria Krzhizhanovskaya van de universiteit van Amsterdam en Sint Petersburg de business case WaterMap gepresenteerd.

WaterMap levert betrouwbare en open data aan klanten ten behoeve van het asset management, beheer en onderhoud van water- en dijksystemen. Door de inzet van innovatieve en goedkope sensorsystemen kunnen grote hoeveelheden data worden ingewonnen, zoals gegevens over de waterkwaliteit, waterkwantiteit en grondwaterstanden. Maar ook gegevens van kunstwerken, bomen, natuur, oeverbescherming, etc. kunnen snel en eenvoudig in kaart worden gebracht. De kracht van het systeem is dat tijdens het inwinnen van data een automatische verificatie en validatie plaatsvindt en niet na afloop tijdens de processing van de data.

Hierdoor wordt veel mens- en rekenkracht bespaard en blijven dataset handelbaar voor systemen. De via WaterMap verkregen data zal als open data en platform onafhankelijk opgeleverd worden, waardoor meerdere instanties gebruik kunnen maken van de verzamelde data (multi-user). Met de universiteiten van Twente en Wageningen loopt er een onderzoeksproject voor het inwinnen van grondwaterdata en met de universiteiten van Amsterdam en Leiden zal i.s.m. enkele waterschappen een onderzoekstraject opgestart worden voor het meervoudig gebruik van de data ten behoeve van asset management t.b.v. watersystemen.

 

Meer informatie over de businesscase WaterMap en het ICT.OPEN kunt u vinden via de volgende links:

 

Ingenieurs- & Technisch Adviesbureau
Waarderweg 50-P
2031 BP Haarlem, The Netherlands