free hit counters

  InTech bedrijven

Nieuws

 • New York Times heeft interesse in Nederlandse aanpak waterveiligheid.

  (08-09-2014)

  “Jong geleerd, Oud gedaan” was de strekking van het door Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht georganiseerde wedstrijd ‘Batlle of the Beach. Leerlingen van diverse basisscholen bracht de theorie over waterveilighei- verder >>

 • Data watersystemen nu snel in te winnen

  (03-06-2014)

  Waterbeheerders werken vaak met onvoldoende en verouderde data over het watersysteem. Veel data wordt meestal op projectniveau ingewonnen, zonder een koppeling met centrale dataopslag. Hierdoor is het moeilijk om trends vast te stellen en evaluaties - verder >>

 • Dijken digitaal 3D in kaart brengen

  (03-06-2014)

  Het te globaal inmeten en vastleggen van de bodemopbouw van dijken zorgt gezien de heterogeniteit van de ondergrond voor veel onnauwkeurigheid in de vaststelling of een dijk veilig is of niet. Hierdoor worden veel dijken onnodig afgekeurd en/of verst- verder >>

 • Haven van Scheveningen wordt efficiënter gebaggerd

  (03-06-2014)

  Het Havenbedrijf Den Haag baggert jaarlijks de toegangsgeul en de havens van Scheveningen. De baggerwerkzaamheden werden uitgevoerd op basis van metingen die echter alleen tot een bepaalde diepte ingewonnen konden worden. Hierdoor was er geen inzicht- verder >>

 • Oplevering van dijkversterking in jaren 60 stijl

  (10-04-2014)

  Een deel van de dijk rondom de Beemsterpolder is de afgelopen periode versterkt. Het werk is af en afgelopen maand was de oplevering. Door een ludieke actie van aannemer kreeg de oplevering van de boezemkade een jaren 60 tintje. - verder >>

 • InTech genomineerd voor de Haarlem Business Awards.

  (09-04-2014)

  Intech is genomineerd voor de Haarlem Business Awards in de categorie bedrijven met meer dan vijf medewerkers. Op donderdag 10 april valt de spannende beslissing. Goed ondernemersc- verder >>

 • Hoe goed lezen aannemers het bestek?

  (27-02-2014)

  Wanneer een werk wordt aanbesteed is het belangrijk dat alle partijen goed op de hoogte zijn van wat er in het bestek omschreven staat. Over het algemeen gelden standaard bepalingen, maar in het geval van bijzonderheden in het gebied is het van belan- verder >>

 • Haarlems Dagblad: Innovatieve dijkinspectie InTech overtuigt regering Vietnam

  (24-12-2013)

  In 2009 heeft InTech een - verder >>

Ingenieurs- & Technisch Adviesbureau
Waarderweg 50-P
2031 BP Haarlem, The Netherlands