free hit counters

    InTech bedrijven

Referentie: Handhaving en beleidsondersteuning RUD Kop van Noord-Holland

De milieudiensten van de regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland, West-Friesland en de provincie Noord-Holland zijn gefuseerd om hun krachten te bundelen in de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord. InTech heeft voor deze organisatie de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Handhaven op grondstromen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
  • Voorlichting geven aan afdelingen die met grondstromen te maken hebben en tevens voorlichting in het veld
  • Afstemmen met provincie Noord-Holland, Milieupolitie en Inspectiedienst over gecombineerde acties
  • Afhandelen en kwaliteitscontrole binnenkomende meldingen Bbk
  • Beoordelen bodemrapporten in het kader van bouwaanvragen, meldingen en saneringen
  • Beleidsondersteuning bij de actualisatie van het Bodem Informatie Systemen (BIS) en bodemkwaliteitskaarten
  • Afhandelen spoedlocaties binnen de gemeente Schagen en Hollands Kroon, inclusief het voorbereiden en begeleiden van aanvullend en nader onderzoek
  • Met de provincie Noord-Holland status spoedlocaties afstemmen
Ingenieurs- & Technisch Adviesbureau
Waarderweg 50-P
2031 BP Haarlem, The Netherlands