free hit counters

  InTech bedrijven

Dienst: Afvalwaterbeheersing

InTech helpt bedrijven bij het beheersen van hun afvalwater. Minder afvalwater is beter voor het milieu én voor de portemonnee.

Het afvalwater niet in kaart hebben heeft consequenties:

 • U heeft onvoldoende inzicht in de gegevens waarop de afvalwaterheffing is gebaseerd
 • U weet niet of er illegaal wordt geloosd op de riolering
 • U weet niet waardoor het riool verstopt en/of beschadigd raakt

Voorkom een onjuiste vuillast op het oppervlaktewater en rioolstelsel, zodat de financiële schade voor zowel bedrijven als overheden beperkt blijft. Illegale lozing en een verstopt riool  kan tot gevaarlijke situaties leiden. Het gevolg? Het kost de gemeente veel geld aan herstel van riolering, ze zal uiteindelijk de gemaakte kosten bij uw bedrijf verhalen door heffingen op te leggen.

Met de volgende diensten ondersteunen we u naar een succesvolle oplossing:

 • Metingen in het kader van de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing

 • Metingen in het kader van de Waterwet, Omgevingswet of vergunningen

 • Leveren van een second opinion

 • Controlemetingen van indirecte lozingen

 • Advisering verlaging lozing (hoeveelheid/kwaliteit) door verbetering bedrijfsprocessen

 • Advisering over het zuiveren en hergebruik van afvalwater

Dienst-afvalwater

Kostenverdeling

Bij gemeentes en bedrijven worden kosten eerlijk verdeeld over de bedrijven: wie het meeste loost krijgt de hoogste rekening. Met onze metingen en advies weet u zeker waar u aan toe bent zodat u zonder verrassingen optimaal de kosten kunt beheersen.

Kijk verder naar de volgende diensten:

 

 

Ingenieurs- & Technisch Adviesbureau
Waarderweg 50-P
2031 BP Haarlem, The Netherlands