free hit counters

  InTech bedrijven

Dienst: Beheer van grond- en oppervlaktewater

De uitdagingen voor een adequaat beheer van grond- en oppervlaktewater nemen door de klimaatverandering en bodemdaling alleen maar toe. InTech ondersteunt en adviseert bij het vormgeven en implementeren van nieuw beleid en inzichten.

Denk bijvoorbeeld aan wateroverlast in stedelijke gebieden waardoor voor inwoners, agrariërs en natuurorganisaties economische en/of ecologische schade ontstaat. Er zijn vaak tegenstrijdige belangen of er is een tekort aan gegevens en informatie waardoor eenzijdig waterbeheer wordt versterkt.

Herkent u het volgende?

 • U heeft nu of binnenkort tekorten of overschotten aan water
 • U heeft onvoldoende kennis in de werking van het watersysteem

Dan helpen de volgende diensten u naar een succesvolle oplossing:

 • Monitoren en modelleren van grond- en oppervlaktewater

 • Oplossen van lokale grondwaterproblemen

 • Creëren van een optimaal OGOR

 • Opstellen watergebiedsplannen en peilbesluiten

 • Inrichten waterlopen en watersystemen

 • Ontwerp en inrichten van natuurvriendelijke oevers

 • Advisering omtrent overdracht stedelijk water

verenigde-polders

Gerealiseerd: Watergebiedsplan Verenigde Polders Haarlem

Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben we een watergebiedsplan opgesteld voor het herinrichten van het watersysteem voor de Verenigde Polders in de gemeente Haarlem.

Kijk verder naar de volgende diensten:

 

 

 

 

Ingenieurs- & Technisch Adviesbureau
Waarderweg 50-P
2031 BP Haarlem, The Netherlands