free hit counters

    InTech bedrijven

Dienst: Contractvorming, directie en toezicht

InTech stelt voor opdrachtgevers heldere contracten op die discussie met aannemers zoveel mogelijk uitsluiten. Advies over het type contractvorm is één van de eerste zaken die wij met de opdrachtgever bespreken.

Voorkom vastlopen van een project

Zonder een goed contract weet je niet waar je aan toe bent. Het is dan lastig de planning en budget te sturen en volledig te rapporteren, waardoor het voortbestaan van een project en de positie van de leidinggevende ter discussie komen te staan.

De directievoerder of toezichthouder draagt zorg voor het toezien op de contractuele verplichtingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Toezicht op de dagelijkse voortgang, bewaking van budgetten en controle op planning en oplevermomenten dragen bij tot de gewenste resultaat en kwaliteit. InTech heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van complexe werken en heeft de expertise om de uitvoering naar een goed einde te brengen.

Het ene werk verlangt een traditioneel RAW-bestek op basis van de UAV 1989, terwijl een ander werk zich meer leent voor een geïntegreerd contract op basis de UAV-GC 2005. InTech kan diverse contractenvormen voor u opstellen.

Met de volgende contractvormen ondersteunen we u naar een succesvolle oplossing:

  • RAW-bestek

  • RAW-frequentiebestek

  • Beeldbestek

  • Prestatiebestek

  • Open postbestek

  • Design & construct-contracten (UAV-GC 2005)

contract

Waterschap Zuiderzeeland

Voor Waterschap Zuiderzeeland hebben we de prestatieinkoop van diensten begeleid voor het beoordelen van de veiligheid van de secundaire keringen in buitendijkse gebieden.

Kijk verder naar de volgende diensten:

 

Ingenieurs- & Technisch Adviesbureau
Waarderweg 50-P
2031 BP Haarlem, The Netherlands