free hit counters

    InTech bedrijven

Dienst: Milieu en handhaving

Voor het meten van luchtkwaliteit en voor controles op het gebied van Waterwet, Wet Milieubeheer en Besluit bodemkwaliteit ontbreekt voldoende specialistische kennis en capaciteit. Als er te weinig controle op de wettelijke taken is, wordt de kans op een calamiteit vergroot en kan er ernstige schade ontstaan voor de gemeente en burgers.

Door knelpunten vroegtijdig te signaleren, worden onveilige situaties voorkomen waardoor de overheid op een juiste manier kan handelen om deze situaties op te lossen.

Onze specialistische kennis en jarenlange ervaring hebben we gebundeld in innovatieve diensten.

Met de volgende diensten ondersteunen we u naar een succesvolle oplossing voor mileu en handhaving:

  • Bodemonderzoek (verkennend, nader en saneringsonderzoek)

  • Opstellen saneringplannen en begeleiding saneringen

  • Opstellen beleidsplannen bodem en omgeving

  • Aanvragen van vergunningen op het gebied van water, bodem en omgeving

  • Handhaven op gebied van water, bodem en omgeving

  • Opstellen communicatieplannen

  • Verrichten van luchtmetingen

  • Advies over Niet-Gesprongen Explosieven (NGE).

Diensten-Milieu-en-handhaving

Voorbeeld toepassing

Voor de Regionale Uitvoeringsdienst Kop van Noord-Holland hebben we diverse milieu- en handhavingsdiensten toegepast.
Ga naar het project

Kijk verder naar de volgende diensten:

 

Ingenieurs- & Technisch Adviesbureau
Waarderweg 50-P
2031 BP Haarlem, The Netherlands