free hit counters

    InTech bedrijven

Dienst: Objecten- en kunstwerkenbeheer en onderhoud

Water en openbare ruimte zijn essentiële onderdelen van onze omgeving. InTech BV ondersteunt waterschappen, gemeenten en bedrijven in het onderhoud en het beheer van watersystemen, openbare ruimte, kunstwerken en alles wat daarbij komt kijken.

Extra kostenpost en reputatieschade

Achterstallig onderhoud aan objecten schaadt de beleving en verlaagt de waardering bij burgers. Uw organisatie komt daardoor bij burgers in slecht daglicht te staan terwijl de herstelkosten van het object flink oplopen. Die herstelkosten zijn veel hoger dan de investering in periodiek onderhoud.

We voeren veldinspecties uit, beoordelen de status van objecten en zetten meerjaren onderhoudsprogramma’s op. Altijd kijken we of er met minder middelen meer gedaan kan worden en met een hogere kwaliteit.

Met de volgende diensten ondersteunen we u naar een succesvolle oplossing:

  • Inventarisaties en inspecties van kunstwerken en objecten

  • Opstellen onderhoudsplannen en -programma’s

  • Advisering cultuurtechnische werkzaamheden

  • Visualisering en tekenwerk

  • Advisering flora en fauna en natuurontwikkeling

  • Advisering over asbest en verontreinigingen

  • Landmeten.

Diensten-objecten-en-kunstwerkenbeheer

Voorbeeld bereikbaarheid brandkranen brandweer

Voor de gemeente Lelystad hebben we duidelijk inzicht in de locaties en status van de brandkranen gegeven en optimalisatie van de aanrijroutes voor de brandweer gerealiseerd.

Hierdoor hoeven zij niet langer naar de juiste brandkraan te zoeken waardoor de responstijd is verlaagd en de veiligheid voor burgers is toegenomen.

Kijk verder naar de volgende diensten:

 

 

Ingenieurs- & Technisch Adviesbureau
Waarderweg 50-P
2031 BP Haarlem, The Netherlands