free hit counters

    InTech bedrijven

Dienst: Veiligheid waterkeringen

Het waarborgen van de veiligheid van onze dijken is niet meer zó vanzelfsprekend als enkele jaren geleden. De gebeurtenissen bij Wilnis, Ter Bregge en Stein waren voor de overheid aanleiding om het proces van normeren, toetsen, verbeteren en beheren van dijken te vernieuwen en de toepassing van innovatieve sensorsystemen te bevorderen. InTech is specialist op het gebied van inspecteren en monitoren van dijken en in het voorbereiden van dijkversterkingen.

Alle dijken evenveel verstevigen is zonde van het geld

Het risicoprofiel en voorspelbaarheid van dijkfalen is niet inzichtelijk genoeg of er is onvoldoende lokale kennis van dijken. Daardoor weten waterschappen niet goed waar (acuut) versteviging nodig is. Het is veel te kostbaar om alle dijken overal evenveel te verstevigen en de werkzaamheden zorgen voor onnodig veel overlast .

Door waterkeringen op de belangrijkste punten te versterken, worden niet-noodzakelijke ingrepen in het landschap voorkomen, zodat de kosten bespaard kunnen worden en overlast tot een minimum beperkt blijven.

Met de volgende diensten ondersteunen we u naar een succesvolle oplossing:

  • Opstellen plan van aanpak dijkversterkingen.

  • Zorgdragen van het omgevingstechnische en risicomanagement tijdens uitvoering versterkingswerkzaamheden.

  • Met sensorsystemen inspecteren en monitoren van dijken en in het voorbereiden van dijkversterkingen

dienst-veiligheid-dijken

Innovatief sensorsysteem

Wij hebben een gepatenteerd sensorsysteem, waarmee het falen van dijken en dammen kan worden gemonitord en gekoppeld aan diverse modellen. Ook het tijdstip van falen kan worden voorspeld. Meer informatie over dit innovatieve systeem kunt u vinden op de website van InTech Dike Security Systems bv: www.ids-systems.nl

Kijk verder naar de volgende diensten:

 

 

Ingenieurs- & Technisch Adviesbureau
Waarderweg 50-P
2031 BP Haarlem, The Netherlands