free hit counters

    InTech bedrijven

Dienst: Waterbodem en baggeren

Om in ons land, dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt, droge voeten te houden, moet water altijd afgevoerd kunnen worden om de ecologie in stand te houden. Watergangen moeten worden vrijgehouden en daarom moet er gebaggerd worden.  InTech heeft dit proces zo innovatief mogelijk verbeterd.

Een slechte waterafvoer, een slechte waterkwaliteit, wateroverlast en stank

Allemaal problemen die niet alleen nadelig zijn voor de natuur, maar er ook voor zorgen dat u geen grip op de kosten hebt. Als burgers op een gegeven moment gaan klagen, ontstaat over de waterbeheerder een negatief beeld dat zich snel verder verspreidt.

Door periodiek onderhoud aan de watergangen wordt een goede doorstroming en waterkwaliteit gewaarborgd en worden de kosten inzichtelijk. We begeleiden het baggerproces van a tot z, zo hoeft u geen kostbare tijd hieraan te besteden en zorgen wij voor een degelijke en kostenbesparende oplossing.

Met de volgende diensten ondersteunen we u naar een succesvolle oplossing voor de waterbodem en het baggeren:

  • Uitvoeren vooronderzoek

  • Inventarisatie en waterbodemonderzoek conform NEN 5720

  • Peilen waterlopen voor vaststellen hoeveelheden baggerslib

  • Besteksvoorbereiding, opstellen baggerbestekken en aanbesteding

  • Uitvoering (projectleiding, directievoering, toezicht houden, communicatie)

  • Opstellen baggerplannen en meerjarenbegrotingen

  • Evaluatie

dienst-waterbodem-en-baggeren-500

Om de beleving van het water te verbeteren coördineren we het gehele baggerbeleid en voeren de werkzaamheden uit.

Door een gezamenlijke aanpak met de opdrachtgever en door het toepassen van innovatie besparen we kosten en wordt het beheer veilig en verantwoord uitgevoerd.

Kijk verder naar de volgende diensten:

 

Ingenieurs- & Technisch Adviesbureau
Waarderweg 50-P
2031 BP Haarlem, The Netherlands