Nieuws

Welkom op de NIEUWS pagina van InTech 

Onderstaand een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen van InTech en haar dochter ondernemingen:

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft InTech in april 2022 een herhalingsmeting uitgevoerd ter plaatse van het Amsterdam Rijnkanaal. De metingen zijn verricht vanaf het vlaggenschip van Rijkswaterstaat de RWS1. Met deze herhalingsmeting kunnen deformaties worden bepaald van de damwand en de kering. Daarnaast worden inspecties uitgevoerd aan de damwand en worden lekkages in beeld gebracht. Met de 3D Laserscanner worden per seconde 2 miljoen punten 3D vastgelegd en worden gekoppeld aan hoog resolutie 360 graden foto's. Hiermee ontstaat een volledig 3D omgeving van de kering en kunnen veranderingen in de tijd worden vastgesteld.

Op woensdag 13 mei heeft InTech de eerste versie van de digitale peilstok InDepth-Pro overhandigd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De digitale peilstok, één van de innovatieve producten van WaterMap

In maart 2022 heeft InTech de Welmonitor® ingezet om gedurende vier weken continu het debiet van een zandmeevoerende wel te monitoren. Het continu monitoren van zand-meevoerende wellen geeft inzicht in het gedrocht van deze wellen bij verschillende waterstanden en belastingen van de keringen. Het project bleek zeer succesvol en zal een vervolg krijgen bij meerdere waterschappen!

In 2021 heeft InTech Dike Security dijkmetingen verricht ter plaatse van de Hedigepolder. Deze metingen zijn verricht in opdracht van Deltares, Fugro en BZ ingenieurs. De metingen waren in het kader van een piping-experiment waarbij gedurende twee weken continu gemeten is door het meetsysteem van InTech. Het verloop van de proven was goed te volgen met het meetsysteem van InTech. De proeven zijn succesvol verlopen en de metingen van InTech hebben hun meerwaarde bewezen. In maart 2022 is het eindrapport geleverd.

In de eerste week van maart 2022 heeft InTech een aantal dijken gescand voor een waterschap in het zuiden van ons land. Zand-meevoerende wellen konden hiermee worden opgespoord en in kaart gebracht. Bij de grootste wel is gedurende 1 week continu gemeten. Daarnaast is de Welmonitor ingezet om het debiet van de wel te kunnen meten.